Piaskowanie metali, drewna, szkła, elewacji

PIASKOWANIE
metali, aluminium, szkła, drewna, tworzyw, elewacji
Dzis jest: sobota,
27. lutego 2021r.
Piaskowanie metali, elementów metalowych PDF Drukuj Email
Wpisany przez Józef Bargłowski   
ogrodzenia-metaloweOczyszczanie metali i elementów metalowych poprzez piaskowanie  to drugi sztandarowy cz?on naszej bogatej oferty.


Nasza bogata oferta oczyszczania z ró?nego rodzaju zanieczyszcze?, rdzy oraz z istniej?cych pow?ok lakierniczych obejmuje m.in.
 • piaskowanie ogrodze? metalowych, bram metalowych, prz?se?, furtek, drzwi,
 • piaskowanie ?awek metalowych, balustrad i por?czy
 • piaskowanie artyku?ów hydraulicznych, zawory, pompy, rury, z??czki,  hydranty
 • piaskowanie konstrukcji stalowych, stropów, belek i.t.p
 • piaskowanie blachy stalowej i aluminiowych, piaskowanie blach perforowanych i.t.p
 • piaskowanie ram rowerów, wózków, piaskowanie motocykli, kó? i.t.p
 • piaskowanie obudów komputerowych, obudowy serwerów i podobnych elementów z blachy
 • piaskowanie szafek elektrycznych, i ró?nego rodzaju przedmiotów, które b?d? malowane lub lakierowane
 • piaskowanie felg stalowych samochodów osobowych oraz ci??arowych a tak?e czyszczenie kó? ci?gników rolniczych i.t.p
 • piaskowanie i czyszczenie sprz?tu budowlanego typu betoniarki, d?wigi i.t.p
 • piaskowanie i czyszczenie kabin pojazdów i maszyn budowlanych,
 • piaskowanie przyczep ci?gników siod?owych, przyczep budowlanych i przyczep rolniczych

NOWO?? !
Oferujemy oczyszczanie powierzchni bram, ogrodze? z ró?nych niechcianych malowide? i grafiti
DODATKOWO !
Po uko?czonym procesie piaskowania proponujemy Pa?stwu zabezpieczenie oczyszczonej powierzchni  dowoln? pow?ok? antykorozyjn?.
To s? tylko g?ówne przyk?ady realizowanych prac, w przypadku braku wymienionych tu przedmiotów i elementów metalowych, lub w przypadku gdy posiadaj? Pa?stwo powierzchnie ponad normatywne, prosimy o kontakt telefoniczny:
691-225-788 lub 694-301-530

Zapraszamy do wspó?pracy, oferujemy atrakcyjne ceny i zni?ki dla sta?ych klientów korzystajacych z naszych us?ug.
 

Piaskowanie samochodów - Film 1

piaskowanie-karoserii

Piaskowanie drewna - Film 2

piaskowanie-drewna

Różne fotki o piaskoWANIU

piaskarka3.jpg