Piaskowanie metali, drewna, szkła, elewacji

PIASKOWANIE
metali, aluminium, szkła, drewna, tworzyw, elewacji
Dzis jest: sobota,
27. lutego 2021r.
Piaskowanie drewna, elementów drewnianych PDF Drukuj Email
piaskowanie-scian-drewnaW naszej ofercie odnajd? Pa?stwo równie? us?ugi piaskowania - czyszczenia drewna i elementów drewnianych. Piaskujemy zarówno du?e powierzchnie jak i te ma?e.

Oferujemy mi?dzy innymi:
  • piaskowanie ?cian drewnianych budynków, elewacji drewnianych, daszków drewnianych
  • piaskowanie stropów drewnianych
  • piaskowanie pod?óg drewnianych
  • piaskowanie tarasów drewnianych
  • piaskowanie balustrad, tralek drewnianych
  • piaskowanie ogrodze?, p?otków drewnianych
  • piaskowanie drzwi i wrot drewnianych
  • piaskowanie magazynów i spichlerzy drewnianych
  • piaskowanie mebli ogrodowych, ?awek drewnianych, altanek drewnianych, pergoli, desek i.t.p
  • piaskowanie drewnianych placy zabaw
Nowo?? !
Po procesie oczyszczanie jeste?my gotowi zaimpregnowa? dan? powierzchni? ?rodkiem ochronnym typu drewnochron, drewnosol, sadolin, bondex.

W wi?kszo?ci przypadków jeste?my gotowi podj?? ka?de zlecenie dotycz?ce piaskowania u?ytkowych elementów z drewna. Je?li s? Pa?stwo zainteresowani naszymi us?ugami prosimy o kontakt ju? dzi? telefon:  691-225-788 lub 694-301-530

Zapraszamy do wspó?pracy, oferujemy atrakcyjne ceny i zni?ki dla sta?ych klientów korzystajacych z naszych us?ug.
 

Piaskowanie samochodów - Film 1

piaskowanie-karoserii

Piaskowanie drewna - Film 2

piaskowanie-drewna

Różne fotki o piaskoWANIU

piaskarka2.jpg