Piaskowanie metali, drewna, szkła, elewacji

PIASKOWANIE
metali, aluminium, szkła, drewna, tworzyw, elewacji
Dzis jest: sobota,
27. lutego 2021r.
Czyszczenie, piaskowanie elewacji, kamieni, kostki PDF Drukuj Email
piaskowanie-scian-kamieniW naszej ofercie nie brakuje równie? us?ug oczyszczania metod? piaskowanie ca?ych elewacji, wydzielonych powierzchni ?cian budynków i ogrodze? betonowych. 

Realizujemy nast?puj?ce zlecenia :
  • oczyszczanie przy pomocy piaskowania elewacji budynków, w tym ?cian wykonanych z ceg?y
  • oczyszczanie przy pomocy piaskowania ogrodze? betonowych, parkanów i.t.p
  • oczyszczanie przy pomocy piaskowania dróg, chodników wykonanych z kostki brukowej lub wype?nionych  betonem lub wykonanych z kamienia
  • oczyszczanie przy pomocy piaskowania figur i rze?b z kamieni
  • oczyszczanie przy pomocy piaskowania powierzchni z marmuru, granitu, lastryka, i.t.p
  • oczyszczanie przy pomocy piaskowania mostów, wiaduktów i innych kostrukcji betonowych

Oferujemy  oczyszczanie  ?cian  budynków  z  ró?nego  rodzaju  malowide?,  niechcianych  graffiti.
NOWO?? ! !
Wymienione  us?ugi to tylko zal??ek oferowanych prac, w praktyce piaskujemy prawie wszystko. Je?li s? Pa?stwo zainteresowani skorzystaniem z us?ug piaskowania, prosimy o niezw?oczny kontakt pod numer telefonu: 691-225-788 lub 694-301-530

Zapraszamy do wspó?pracy, oferujemy atrakcyjne ceny i zni?ki dla sta?ych klientów korzystajacych z naszych us?ug.
 

Piaskowanie samochodów - Film 1

piaskowanie-karoserii

Piaskowanie drewna - Film 2

piaskowanie-drewna

Różne fotki o piaskoWANIU

piaskarka3.jpg