Piaskowanie metali, drewna, szkła, elewacji

PIASKOWANIE
metali, aluminium, szkła, drewna, tworzyw, elewacji
Dzis jest: sobota,
27. lutego 2021r.

Co to jest korozja metali ?


Korozja metali i niemetali ogólnie rzecz biorąc jest procesem, w którym niszczy się powierzchnia materiału, co w długim czasie prowadzi do całkowitego rozpadu struktury metalu. Korozja może nastąpić pod wpływem chemicznej oraz elektrochemicznej reakcji metalu z otaczającym go środowiskiem.

Więcej…
 

Co to jest piaskowanie ?


Piaskowanie - jest procesem technologicznym, które w g?ównym stopniu polega na czyszczeniu b?d? kszta?towaniu dowolnej powierzchni  materia?u przy pomocy ukierunkowanego silnego strumienia spr??onego powietrza, zawieraj?cego piasek lub inne twarde cz?steczki. Proces ten zbli?ony jest do podobnej metody jak? jest ?rutowanie metali.
Zamiast powietrza, u?ywa si? równie? cieczy z odrobinkami twardych cz?steczek - jest to proces stosowany w stomatologii.

czytaj wi?cej o piaskowaniu . . .
 


Piaskowanie samochodów - Film 1

piaskowanie-karoserii

Piaskowanie drewna - Film 2

piaskowanie-drewna

Różne fotki o piaskoWANIU

piaskarka2.jpg